สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต

ชื่อ "Happy and Healthy" Bike Lane หรือ "สนามเจริญสุขมงคลจิต" ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลู่จักรยานมีระยะทาง 23.5 กม. เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ได้มาตรฐานสากล เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 6.00 น. - 21.00 น. เปิดบริการทุกวัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดสนามปั่นจักรยาน Happy and Healthy Bike Lane ที่สนามบินสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

บริษัท Liri Tent ได้มีโอกาศเป็นผู้จัดทำเต็นท์สำหรับงาน เปิดสนามขนาดใหญ่นี้ ด้วยไซต์เต็นท์ 20x40, 20x55, 20x25 และงานเต็นท์ขนาดเล็ก 6x9, 5x5, 3x3 จำนวน 47 ชุด พื้นที่รวมของเต็นท์เหล่านี้ถึง 5000 ตารางเมตร

Bicycle Sports Event Tent

Sports Event Tent

Sports Event Tent for sale