สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต

ชื่อ “Happy and Healthy” Bike Lane หรือ “สนามเจริญสุขมงคลจิต” ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลู่จักรยานมีระยะทาง 23.5 กม. เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ได้มาตรฐานสากล เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 21.00 น. เปิดบริการทุกวัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดสนามปั่นจักรยาน Happy and Healthy Bike Lane ที่สนามบินสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

บริษัท Liri Tent ได้มีโอกาศเป็นผู้จัดทำเต็นท์สำหรับงาน เปิดสนามขนาดใหญ่นี้ ด้วยไซต์เต็นท์ 20×40, 20×55, 20×25 และงานเต็นท์ขนาดเล็ก 6×9, 5×5, 3×3 จำนวน 47 ชุด พื้นที่รวมของเต็นท์เหล่านี้ถึง 5000 ตารางเมตร

Bicycle Sports Event Tent

Sports Event Tent

Sports Event Tent for sale