ลีรี่ เต็นท์ ประเทศไทย
222 ม. 4 หนองปลาไหล
บางละมุง ชลบุรี, 20150

Eng: +66 (0)91 010 6618
Thai: +66 (0)99 756 6272
Thai: +66 (0)90 886 7788
tents@liri-tents.com

จันทร์ – เสาร์ 8.00 – 18.00 น
อาทิตย์ ปิด